Gass og pusteservice AS

Lawrence Factor Filtersystemer og filtertårn

Filtersystemer er noe som er veldig viktig og ofte mye oversett på kompressorsystemer.

Kompressorprodusenter leverer filtere med gitte driftstider ved en gitt temeratur. Forandrer dette seg vil driftstiden endres. GPSAS har kunnskap og kompetanse til å skreddersy filtersystemet for deg.

Filtersystemer for O2-kompatibel luft som er godkjente av US Navy. Filtrene vil ta unna havari fra kompressor, så man har en sikkerhetsmargin for oksygenkompatibel luft.

Filtersystemer for å gi ekstra filtrering, for mer sikkerhet forpusteluft etter arbeidstilsynets standard, hvor man også får flere timer mellom hvert filterbytte.

 

 


Copyright © 2010 Gass og Pusteservice AS