Gass og pusteservice AS

Trykkprøvingsanlegg

Gass og pusteservice AS skreddersyr trykkprøvingsanlegg på plate eller skult i panel.

Vi har DNV sertifisert personell på røropplegg. Alle komponenter er godkjent til maks arbeidstrykk på anlegget.


 

 

 

 

 


Copyright © 2010 Gass og Pusteservice AS